Dům č.p. 275
Investor: Obec Líbeznice

Rok zpracování: 2011

Objekt pochází z roku 1920. Je podsklepený a má dvě nadzemní podlaží. V letech 1988 až 89 proběhla kompletní rekonstrukce. V objektu se nachází 10 provozů, jedná se například také o obecní policii, poštu či stavební úřad.

Nejpalčivějším problémem budovy byla vysoká vlhkost obsažení v konstrukcích suterénu a zatékání v konstrukci střechy. Bylo zjištěno nevyhovující vytápění objektu a odvedení dešťových vod. Dále investor projevil zájem o dispoziční změnu budovy.

Navržena byla sanace suterénu s ohledem na možnost jeho následného využití. Dále byl vytvořen zjednodušený návrh dispozičních úprav v objektu a návrh ostatních stavebních úprav a rekonstrukcí. Součásní zprávy bylo i doporučení řešení dopravy v klidu v okolí budovy.  
 

Copyright 2014 (c) Milota Kladno, spol. s r. o.