ČOV a splašková kanalizace
Investor: Obec Hřebeč, nám. Draha 75, Hřebeč, Obec Lidice, 10. června 1942 č.p.161
Novostavba čistírny odpadních vod včetně splaškové kanalizacea kanalizačního přivaděče.
  • zadávací projekt
  • projekt pro územní rozhodnutí
  • projednání stavebního rozhodnutí
  • projektová dokumentace pro ÚR a SP
 

Copyright 2014 (c) Milota Kladno, spol. s r. o.