MILOTA KLADNO spol. s r.o. je projekční a inženýrská společnost, která vznikla v roce 1993.

Poskytuje komplexní řešení v projekční i inženýrské sféře, a nabízí ucelený soubor služeb s úplným servisem, včetně nabídky dalších doplňkových programů.

Naše pojetí komplexní služby znamená - stanovení záměru, vyhledávání pozemku či objektu, zpracování studií, a veškeré projektové dokumentace, až po inženýrskou činnost, stavební a autorské dozory na vlastní stavbě. Zákazník je s námi v úzkém kontaktu od začátku až do konce stavby, proto klademe důraz na velmi kvalitní komunikaci.

V průběhu spolupráce přinášíme řešení pro všechny oblasti nutné pro zdárný průběh díla - tzn. projektovou přípravu, financování stavby, ekonomické ukazatele, technologické a stavební řešení, popř. studie proveditelnosti atd. Vaše obec, město, firma si vybírá na základě úplných informací a předložení optimalizovaných řešení.

K zákazníkům přistupujeme individuálně. Klademe důraz na osobní komunikaci plynoucí od nás k zákazníkovi již od samotného počátku projektu, od první myšlenky. Poskytujeme poradenství od začátku investičního záměru, přes  zpracování projektové dokumentace a realizaci stavby, až k plnění plánu údržby a obnovy v průběhu stárnutí stavebního díla.

Pomáháme zákazníkům se zajištěním financování jejich stavby úvěrem či hypotékou, a se získáním dotací od státních orgánů i nestátních organizací.

 

Copyright 2014 (c) Milota Kladno, spol. s r. o.