MILOTA Kladno spol. s r.o. vám zajistí pro vaše stavby ve smyslu stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění

  • - projednání záměru stavby
  • - územní rozhodnutí
  • - stavební povolení
  • - vodoprávní povolení a další rozhodnutí v rámci přípravy realizace staveb
  • - kolaudace a kolaudačního rozhodnutí


Dále v průběhu zpracování projektu zajistí:

  • - stanoviska dotčených orgánů státní správy potřebná pro všechny typy řízení
  • - jednání se správci sítí a komunikací
  • - zastoupí - stavebníka při jednání se stavebním a katastrálním úřadem
  • - zajistí koordinaci požadavků dotčených orgánů s projektovou dokumentací
  • - zařídí změny v katastru nemovitostí - dělení a scelování pozemků, změny využití pozemků, vymazání zástavních práv, atd.
 

Copyright 2014 (c) Milota Kladno, spol. s r. o.