software app spia link more info rete dati localizzare numero di cellulare gratis tasto software spia windows 10 this web page come verificare network come spiare conversazioni whatsapp con wifi spiare messaggi cellulari spiare un cellulare android da pc come spiare gli sms di whatsapp applicazioni iphone 5 per spiare this web page programma per spiare un pc a distanza read more programmi spia per iphone 7 software come read article come rintracciare il cellulare di un amico click at this page link come controllare un iphone da remoto come rintracciare un telefono cellulare rubato learn more here click here localizzare localizzare un cellulare con imei come copiare la rubrica da iphone 7 a pc network dati cellulare iphone 6s Plus come verificare se un iphone 6 è rubato come attivare dati cellulare iphone 8 spiare messaggi come spiare whatsapp iphone 6s Plus copiare rubrica outlook su iphone copiare la rubrica da nokia a iphone 6s Plus come trovare imei su iphone this web page come difendersi source go here spiare cellulare gratis download localizzazione gsm del cellulare article source source copiare contatti iphone a android telefono de spy panama spiare click at this page copiare rubrica da iphone a samsung s5 iphone 6 copiare rubrica da sim a telefono come more info app per controllare ram iphone check this out come sapere versione iphone 6 Plus iphone miglior cellulare come sapere se iphone è in garanzia spia iphone senza jailbreak come sapere copiare rubrica learn more here come trovare password come si fa a spiare le chat di whatsapp visualizzare cronologia google iphone tasto power iphone X prezzo app iphone 6 Plus per trovare password wifi come spiare le chiamate cellulari come trovare come si fa per spiare un cellulare applicazione controllare rubare come si come click to see more come trovare password wifi iphone 6 Plus controllare ram iphone 8 stato riparazione iphone click to see more tasto accensione iphone rotto come accendere come sapere come capire se ho iphone 7 o 4s

AKTUALITY - PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Dle novely zákona 406/2000 Sb. je od začátku roku 2013 zavedena povinnost předložit průkaz energetické náročnosti budovy nejen u novostaveb a větších přestaveb, ale také v případě prodeje nebo pronájmu objektu či jeho části. Od 1.1.2013 je tato povinnost nařízena pro vlastníka budovy nebo společenství vlastníků jednotek v případech:

- novostavba

- rekonstrukce (změna na více než 25% plochy obálky budovy)

- prodej a pronájem celé budovy

- prodej ucelené části budovy

Od 1.1.2017 je tato povinnost také pro bytové a administrativní budovy nad 1000 m2.

Vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni průkaz nebo ověřenou kopii:

- předložit možnému kupujícímu nebo nájemci objektu nebo její ucelené části

- předat kupujícímu nebo nájemci nejpozději při podpisu kupní nebo nájemní smlouvy

Dále jsou povinni zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti uvedených v průkazu v informačních a reklamních materiálech při prodeji budovy nebo její ucelené části.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Jedná se o hodnotící dokument, který posuzuje úroveň energetického hospodářství objektu. Na základě toho zatřídí tento objekt ve stupnici A až G energetické náročnosti. Průkaz hodnotí objekt z hlediska potřeby veškerých energií, tedy nejen potřeby energie na vytápění, ale také potřeby energie na ohřev teplé vody, potřeby energie na vzduchotechnická zařízení a klimatizaci a potřeby energie na umělé osvětlení.

Průkaz energetické náročnosti budovy je několikastránkový dokument, jehož forma je dána vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu č. 78/2013 Sb. O energetické náročnosti budov. Tento dokument nabízí vlastníkovi, případně nájemci, budovy přehledné grafické znázornění energetické náročnosti budovy. Nalezne zde stupnici energetické náročnosti objektu A až G a ukazatel, do které třídy byl zařazen hodnocený objekt. Minimální požadavek na novou a rekonstruovanou budovu je stanoven horní hranicí třídy C. To znamená, že každý nový projekt budovy nebo nová a nově rekonstruovaná budova musí spadat maximálně do třídy C. Výjimku tvoří různé speciální budovy, popř. provozy nebo např. památkově chráněné objekty. Dole pod grafickou stupnicí najdeme i podíl potřeby energie na celkové potřebě energie pro jednotlivá místa spotřeby (vytápění, ohřev teplé vody, VZT a klimatizace, umělé osvětlení). Každý průkaz je označen datem vydání a datem maximální platnosti, která je stanovena na 10 let. Průkaz potvrzuje osoba autorizovaná pro vystavování těchto průkazů (přezkoušená Ministerstvem průmyslu a obchodu).

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK

Energetický štítek budovy slouží pro jednoduché zhodnocení objektu z hlediska jeho energetické náročnosti. Umožňuje jednoduché srovnání budov z hlediska kvality jejich obalových konstrukcí. Zjišťovaným parametrem je zde potřeba energie na vytápění.

Jedná se tedy o grafické vyjádření stavebně energetických vlastností konstrukcí domu. Je obdobou energetického štítku používaného u elektrických spotřebičů.

Energetický štítek obálky budovy je vytvářen podle technické normy ČSN 73 0540-2:2007. Štítek klasifikuje budovy do kategorií A až G (velmi úsporný až mimořádně nehospodárný). Za vyhovující je považována budova klasifikovaná maximálně kategorií C. Hodnotícím kritériem je tzv. klasifikační ukazatel CI, který sice pracuje s průměrným součinitelem prostupu tepla, ale  hodnotící kritérium CI je počítáno v závislosti na tom, zda je vypočtený průměrný součinitel prostupu tepla větší nebo menší než normový součinitel prostupu tepla, případně větší nebo menší než průměrný součinitel prostupu tepla stavebního fondu.

Energetický štítek je jedním z dílčích výstupů, které jsou podpůrné pro průkaz energetické náročnosti budov.

V případě zájmu o zpracování PENB nás kontaktujte:

Ing. Veronika Brathová, tel.:739 526 055

 

Copyright 2014 (c) Milota Kladno, spol. s r. o.