MILOTA Kladno spol. s.r.o., zpracovává komplexní služby v projekční činnosti. Jedná se zejména o zpracování architektonických studií, projektové dokumentace pro územní řízení, projektové dokumentace pro stavební povolení a realizační projektové dokumentace, včetně rozpočtů.

Z pozemních staveb máme zkušenosti nejen s objekty bytové výstavby, ale také s objekty veřejného zájmu, sportovními stavbami a průmyslovými komplexy.

Nezabýváme se pouze pozemními stavbami, ale projektujeme i komunikace, inženýrské sítě či rozhledny a vysílače

Naše pojetí komplexní služby znamená stanovení záměru, vyhledávání pozemku či objektu, zpracování studií a veškeré projektové dokumentace až po inženýrskou činnost, stavební a autorské dozory na vlastní stavbě.

 

Copyright 2014 (c) Milota Kladno, spol. s r. o.