MODERNÍ ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO

eu-logo-1

Projekt: školicí středisko Milota

S finanční spoluúčastí Evropské Unie buduje společnost, MILOTA Kladno, spol. s r.o., pro své zaměstnance moderní školicí středisko.

Hlavním cílem projektu  je vybudování moderního školicího střediska, které umožní profesní rozvoj zaměstnanců. Vybudování školicího střediska je dalším pokračováním dlouhodobé firemní strategie v oblasti rozvoje lidských zdrojů skupiny společností.


O nás- fondy EU
Od roku 2006 čerpá společnost, MILOTA Kladno, spol. s r.o., finanční podporu z Evropských sociálních fondů.

Smyslem čerpání finanční podpory jsou jak projekty realizované za účelem neustálého rozšiřování a prohlubování vzdělávání zaměstnanců tak i navazující projekt nově budovaného školícího střediska a příprava zaměstnanců na neustále se měnící podmínky v oblasti podnikání ve stavebnictví a tím zkvalitnění a zkomfortnění služeb poskytovaných klientům společnosti.

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

eu-logo-2

Projekt: Další profesní vzdělávání zaměstnanců firem MAO a MILOTA.

Společnost, MILOTA Kladno, spol. s r.o., je partnerem projektu a žadatelem projektu je společnost MAO a.s. Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt je součástí dlouhodobé firemní strategie v oblasti lidských zdrojů. Hlavním cílem je zvýšení klíčových dovedností a znalostí zaměstnanců žadatele (MAO) a partnera (MILOTA). Jednotlivá školení a kurzy podpoří výkon pracovníků a přispějí k jejich dalšímu profesnímu rozvoji. Vzhledem k neustálým ekonomickým a strukturálním změnám realizace projektu přispěje k lepší adaptabilitě zaměstnanců a zvýšení konkurenceschopnosti žadatele a partnera. Projekt rovněž přispěje k naplnění dalších dílčích cílů, především pak ke zvýšení konkurenceschopnosti firmy. Zlepšením jejího postavení na trhu je nezbytným předpokladem k budoucí prosperitě firmy
i jednotlivých zaměstnanců. Dalším profesním vzděláváním dojde ke zlepšení postavení zaměstnanců firmy nejen vzhledem k současnému zaměstnavateli, ale obecně na trhu práce v regionu.

Časová osa projektu:

14.10. 2009 Zadávací řízení
ikona-pdf výzva k podání nabídek,
ikona-pdf zadávací dokumentace.
02.11. 2009 ve 14:00 h zadávací řízení ukončeno
10.11. 2009 vybraný dodavatel: Profit management ČR s.r.o.
14.05. 2010 k 5.5. 2010 provedena změna právní formy společnosti MAO ze spol. s r.o. na akciovou společnost
 

Copyright 2014 (c) Milota Kladno, spol. s r. o.