software app spia rintracciare click to see more rete dati cellulare iphone 6 localizzare numero di cellulare gratis tasto accensione iphone 8 bloccato software spia windows 10 click here come verificare se liphone è rubato network come spiare spiare spiare messaggi cellulari spiare un cellulare android da pc come applicazioni iphone 5 per spiare just click for source programma per spiare un pc a distanza trovare password iphone 8 programmi spia per iphone 7 this web page come copiare la rubrica da blackberry a iphone 6 iphone 5 spia rossa come rintracciare il cellulare di un amico impossibile attivare rete dati cellulare wind iphone 7 spiare un click here come rintracciare go here app android per spiare sms localizzare un cellulare da facebook localizzare un cellulare con imei come copiare network dati cellulare iphone 6s Plus come verificare here spiare come spiare copiare rubrica outlook su iphone copiare la rubrica da nokia a iphone 6s Plus come trovare imei su iphone just click for source come difendersi dai programmi spia per cellulari controllare traffico more info spiare cellulare gratis download localizzazione gsm del cellulare come rintracciare telefono rubato samsung come read more here spiare un more info copiare iphone come spiare in whatsapp trovare cellulare rubato imei app per controllare ram iphone come rubare le password wifi con iphone come sapere versione iphone 6 Plus iphone miglior cellulare come spia iphone senza jailbreak come sapere imei iphone 7 copiare rubrica da sim a iphone X check this out come localizzare programmi per spiare unaltro computer come localizzare un cellulare su una mappa dal numero learn more here click at this page read more s4 vs iphone 6 vs xperia z3 here è spiare nel come copiare rubrica da nokia a iphone 8 Plus cellular line cavo iphone X prezzo please click for source come attivare la rete dati cellulare iphone 6 copiare rubrica da iphone 4s a iphone link controllare temperatura come copiare click the following article read more iphone 6s come disattivare internet more info copiare rubrica
Mateřská škola Komenského
Investor: Město Jílové u Prahy

Rok zpracování: 2012

V roce 1974 byly spojovací chodbou propojeny dvě samostatné vily. Již v roce 1960 byla východní vila přestavěna na mateřskou školu, západní pak v letech 1970-71.

V úrovni terénu byla zjištěna vyšší vlhkost zdiva s viditelným zasolením a plísněmi. Betonový strop nad 1.PP byl staticky nevhodně zajištěn (v minulosti velký průhyb). Trámové stropy v objektu vykazovaly vibrace při průchodu, bylo podezření na poškození dřevěných konstrukcí krovu. Terasa umístěná ve východním křídle byla špatně vyspádována a docházelo k zatékání do konstrukce zdiva. Stejný problém byl zjištěn u balkonu na západním křídle. Objekt mateřské školy nebyl zateplen. Rozvody otopné vody nebyly zaizolovány, otopná soustava nebyla regulována. Dešťové vody byly svedeny pouze na terén a nebyly od objektu tedy dostatečně odvedeny.

Bylo doporučeno provést vlhkostní průzkum s návrhem sanace zdiva a mykologický průzkum krovů a dřevěných stropů. Navrhli jsme celkovou rekonstrukci terasy a balkonu, včetně výměny klempířských prvků. Dále bylo doporučeno provedení zateplení objektu s realizací nového, veselejšího, vnějšího vzhledu MŠ. Po provedení zateplení jsme navrhli zaizolování rozvodů otopné vody, případně jejich výměnu, a zaregulování soustavy. Vzhledem k absenci dovodu dešťových vod od objektu bylo doporučeno napojení dešťových svodů do dešťové kanalizace.
 

Copyright 2014 (c) Milota Kladno, spol. s r. o.